خانه
 
  


 درباره ما

    {{title}}


      ماموریت واحد استقرار و پشتیبانی سروشان ، بالفعل کردن اهداف مشتریان از تهیه نرم افزار سروشان می باشد.              انتظار می رود ، استقرار و استفاده از نرم افزار خدمات پس از فروش سروشان موجب تسریع ، تسهیل ، افزایشدقت ،    افزایشکیفیت ، کاهش هزینه ها و ... در انجام فعالیتهای مشتریان گردد .

      استقرار ( اولیه ) در قالب یک پروژه انجام می شود. فرض بر این است که در زمان تهیه نرم افزار توسط مشتری با دریافت اطلاعات لازم و دیدن دموی نرم افزار ، ایشان می داند که چه امکاناتی تهیه نموده و با آنها می تواند چه کارهایی را انجام دهد . مراحل اصلی پروژه استقرار نرم افزار سروشان به شرح زیر می باشد :

- معارفه تیم پروژه طرفین

- نصب نرم افزار SQL  و نصب نرم افزار سروشان در روی کامپیوتر کاربران

- بررسی سیاست ها ، فرآیندهای کاری مرتبط با امکانات تهیه شده

- آموزش کاربران

- نظارت بر نحوه ثبت اطلاعات توسط کاربران بر اساس آموزش های ارائه شده

- آموزش گزارش گیری به مدیران

      آموزش " نسخه سازمانی "  به صورت یک پروژه انجام می شود . کیفیت اجرای این پروژه که همکاری شایسته مشتریان را می طلبد ، نقش تعیین کننده ای در دستیابی به اهداف مشتریان از تهیه نرم افزار سروشان دارد . در ابتدای پروژه استقرار نیازسنجی آموزشی صورت می پذیرد . بعبارتی مشخص می گردد که براساس وظایف محوله چه چیزی را بایستی چه کسی آموزش ببند ؟ سپس این آموزش در مراجعات برنامه ریزی شده و اغلب در محل مشتری توسط کارشناسان سروشان برگزار می گردد . کاربران ( آموزش گیرندگان ) در پایان یک راهنمای استفاده از نرم افزار استقرار یافته در آن شرکت را دریافت می نمایند .

      با توجه به اینکه فرآیندهای خدمات پس از فروش مشتریان به روش های متنوعی انجام می شود . تجربه و دانش کادرمجرب استقرار و پشتیبانی سروشان ، بهترین تجربه ها را در اختیار مشتریان قرار می دهد .

اغلب مشتریان محترم پس از استقرار اولیه نرم افزار سروشان ، در سالهای بعد نیاز به " خدمات استقرار مجدد " پیدا      می نمایند . علل بروز این نیاز متنوع می باشد و از جمله به تغییر فرآیندها و روال کاری مشتریان می توان اشاره نمود . اغلب این تغییرات به منظور رفع مشکلات و یا بهبود سیستم خدمات پس از فروش انجام می شود . این خدمات در قالب یک پروژه با زمان شروع و خاتمه مشخص به شرح زیر انجام می شود . شرح خدمات " استقرار مجدد " به شرح زیر می باشد :

- بررسی وضعیت موجود استفاده از نرم افزار سروشان به منظور تهیه گزارش شناخت

- بررسی فرآیندها و روال های مرتبط با نرم افزار سروشان به منظور بررسی انطباق آن با نرم افزار

- انجام تغییرات تنظیمات نرم افزار با توجه به تغییرات فرآیندها و روال های کاری مشتریان

- آموزش / با آموزش کاربران

- نظارت بر نحوه استفاده کاربران با توجه به آموزش های ارائه شده در مدت پروژه