مشتری گرامی:
ضمن سپاس از اینکه شکایت خود را مطرح نمودید، اطمینان داشته باشید که در کمترین زمان ممکن به شکایت رسیدگی و نتیجه آن باستحضار خواهد رسید.
تلفن رسیدگی به شکایات: 88922560 , 88902800           فاکس: 88922919 , 88807238
آدرس پست الکترونیکی:Sorooshan@Sorooshan.Com

تاریخ شکایت:*   ساعت شکایت:
مشخصات مشتری:
نام شکایت کننده:*
 
سمت:
نام شرکت/سازمان:*
 
استان:
شهرستان:
تلفن:*
 
آدرس پست الکترونیکی:
نام نماینده و یا مشتری که بایستی هماهنگی با ایشان صورت گیرد:
سمت:
نوع نرم افزار مورد استفاده:*
روایت(ورژن)نرم افزار:
نوع بانک اطلاعاتی:

جزئیات شکایت:
موضوع شکایت:
نام شخص مورد نظر:
تاریخ وقوع مشکل :*  
شرح شکایت:*  

محتوای تصویر گرافیکی فوق را در کادر زیر وارد نمایید.